ทัวร์สเปน เท็กซัส รัฐหนึ่งที่เก่าแก่และเกิดมาพร้อมกับ รัฐอื่นๆในยุคก่อตั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นรัฐอาณานิคมเก่าอย่างสเปนด้วยนั้นเอง

ทัวร์สเปน เท็กซัส ประวัติ เป็นอย่างไร?

ทัวร์สเปน เป็นรัฐที่อยู่ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ทั้งหมด 695,622 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 29 ล้านคน นับว่าเป็นรัฐที่มีจำนวนประชากรใหญ่เป็น อันดับสองของประเทศเลยทีเดียว ตัวอักษรย่อของที่ทำการไปรษณีย์คือ TX ซึ่งในอดีตนั้นรัฐนี้ เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแม็กซิโก แต่แล้วก็มีปัญหากันทางการเมืองภายใน

ทำให้ผู้ปกครองรัฐได้พยายามแยกตัว และจัดตั้งเป็นสาธารณเท็กซัส อีกทั้งยังมีแนวโน้ม ที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วย จนทำให้เกิดปัญหาทางด้านพื้นที่ขึ้นมา กองทัพแม็กซิโกได้พยายาม ปิดล้อมเมืองแห่งนี้รวมถึง

ต้องการชิงดินแดนแห่งนี้กลับคืนมา แต่ทว่าผู้คนในรัฐแห่งนี้ร่วมกันต่อต้าน ทหารแม็กซิโกที่มีจำนวนมากกว่าลงได้ ทำให้เท็กซัสได้บรรจุเข้าเป็นรัฐหนึ่ง ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1845 รัฐสภาของสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมาย

ให้เท็กซัสผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเอง ด้วยภัยสงครามในครั้งนั้น ที่ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา เริ่มที่จะรวมและก่อตั้งประเทศ นับว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน

ในเรื่องของทรัพยากรและกำลังคน ซึ่งในทวีปอเมริกานั้นนับว่า เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เพราะด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงสภาพอากาศรวมถึงดินของที่นี้ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก รวมถึงพืชบ้างชนิดก็ไม่สามารถปลูกในยุโรปได้นั้นเอง

อย่างเช่นช็อกโกแลค ใบชา น้ำตาล หรือยาสูบนั้นเอง ที่ถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ทางยุโรป ต้องการเป็นอย่างมากเพราะในช่วงเวลานั้น ชาวยุโรปเริ่มที่จะติดรสชาติหวานกัน จึงทำให้มีการเชื่อมต่อโลกวัตถุดิบเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งด้วยสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และพร้อมไปด้วย ทรัพยากรและกำลังคน ที่อพยพกันมาจากยุโรปมาตั้งรกราก จนเกิดเป็นรัฐต่างๆที่มากกว่าตอนตั้งประเทศนั้นเอง 

ทัวร์สเปน

ทัวร์สเปน เท็กซัสมี ความสำคัญอย่างไรกับสหรัฐ

รัฐแห่งนี้นับว่าเป็นรัฐ ที่มีทรัพยากรเยอะอย่างมาก และด้วยเนื้อที่กว่า 695,622 ตารางกิโลเมคร ทำให้รัฐแห่งนี้มีแร่ธาตุกระจาย อยู่โดยรอบนั้นเอง อีกทั้งดั่งเดิมเองในพื้นที่แถบนี้ เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน จึงทำให้มีสถาปัตยกรรม รวมถึงชื่อต่างๆนั้นยังคงไว้เป็นภาษาสเปน หลังจากการรวมเข้ากับสหรัฐ รัฐแห่งนี้มีผู้คนที่พูดภาษาสเปนกว่า 30% ของจำนวนประชากรในรัฐ

โดยเริ่มแรกนั้นชื่อของรัฐแห่งนี้ มาจากภาษาอินเดียแดงชนเผ่า Caddo ซึ่งคำว่า Taxas นั้นแปลว่า มิตรภาพ ซึ่งตรงกับคำขวัญของรัฐที่ว่าเรื่อง เฟรนชิพ ในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐ เท็กซัสนั้นถือว่าเป็นรัฐหรนึ่ง

อันเป็นหัวหอกไม่ยอมรับอำนาจ จากส่วนกลางและความคิดของทางเหนือ ที่มองทุกคนเท่ากันโดยเฉพาะ ทาสชาวแอฟริกาที่ถูกซื้อให้มาเป็นทาส ในดินแดนทางตอนใต้กันเยอะ เพราะรัฐทางตอนใต้ของอเมริกานั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีความมั่งคั่งจากเดิม

และย้ายมาทำไร่ ทำการเกษตรกันทางตอนใต้กันเยอะ จนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ฝ่ายใต้เองมีรัฐแห่งนี้เป็นหัวหอก ในการต่อต้านกับฝ่ายเหนือตลอดช่วงสงครามกลางเมือง หลังจากที่สงครามกลางเมืองจบละ รัฐแห่งนี้ก็ยังคงมีความเกลียดชั่งคนผิวสี

เหมือนเมื่อในอดีตที่พวกเขามัก ไม่เห็นค่าของชาวแอฟริกัน ที่ปลดแอกจากการเป็นทาสแล้วนั้นเอง แต่ถึงยังไงเท็กซัสนั้นก็ยังคงเป็น รัฐๆหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของอเมริกา โดยเฉพาะแร่ธาตุต่างๆรวมถึงทรัพยากรใต้ดินอย่าง น้ำมัน ดีบุก

และทองแดง ที่ซ้อนอยู่ใต้ดินของรัฐแห่งนี้นั้นเอง ในช่วงเวลาหนึ่ง เริ่มมีการค้นพบทองคำ ผู้คนจากที่ต่างๆพากันมาแสวงหาโชค ด้วยการล่อนทองตามแม่น้ำและปลายทางของสายน้ำนั้นเอง อีกทั้งรัฐนี้ยังเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม

ที่มีมาตั้งแต่ชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ กระจายไปทั่วรัฐแห่งนี้ จนกระทั่งการเข้ามาปราบจากทางการ ที่มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดนั้นเอง จนในปัจจุบันนั้นชนเผ่าเหล่านี้ ได้กลืนเข้ากับคนในสังคมหรือบ้างส่วน ก็ได้ตายจากการถูกขับไล่และปราบปรามนั้นเอง เหมือนในหนังยุคคาวบอยที่เราเคยดูกันนั้นเอง 

เท็กซัสสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

เท็กซัสนั้นนับว่าเป็นมรดกจากอาณานิคมของสเปน ที่ในอดีตนั้นเคยมาตั้งรกราก และเอาวัฒนธรรมของตนเองเข้ามา เผยแพร่ในชุมชนของตนที่ตั้งรกรากนั้นเอง มีการสร้างโบสถ์หรือแม้กระทั่งภาษา นำมาใช้ในแถบนี้รวมไปถึงอเมริกาใต้ด้วยนั้นเอง และหลังจากยุคอาณานิคมเท็กซัสเอง ได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแม็กซิโก แต่ในภายหลังได้ผนวกเข้ากับสหรัฐอเมริกา

ทำให้วัฒนธรรมของที่นี้นั้น มีความหลากหลายและผสมผสานนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ ศูนย์อวกาศฮูสตัน ( Space Center Houston ) นับว่าเป็นศูนย์อวกาศขนาดใหญ่ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเท็กซัส

นับว่าเป็นศูนย์ NASA Lyndon B Johnson Space และ Mission Control ที่นี้ยังมีการจัดนิทัศการ ฉายภาพยนตร์โมเดลสิ่งประดิษย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ และตัวอย่างของหินจากดวงจันทร์ ที่นักบินอวกาศได้เก็บตัวอย่างมา

ไว้ให้ชมกันใน Vistor Center แห่งนี้อีกทั้งยังเป็นโซนที่มีความน่าสนใจ ทางด้านวัตถุยานอวกาศเมอร์คิวรีเมถุน และอพอลโลที่เคยใช้ปฎิบัติการจริงนั้นเอง นับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางอวกาศขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอมเริกา

แสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศ ให้กับผู้คนโดยทั่วไปได้ชมกันนั้นเอง นอกจาก นี้เรายังสามารถสวมชุด นักบินอวกาศของจริงถ่ายรูปได้อีกด้วย นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างมาก หากใคชอบเรื่องอวกาศแล้วละก็

จะต้องรักที่นี้อย่างแน่นอน สถานที่ต่อไปคือ อลาโม เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของสหรัฐอมริกา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1718 ถูกสร้างขึ้นโดย Franciscans สมัยอาณานิคมสเปนได้เปลี่ยน

ให้ที่แห่งนี้กลายเป็นป้อมปราการ และในช่วงสงครามกลางเมือง อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่กองทัพเท็กซัส เริ่มต้นปลดแอกออกจากแม็กซิโก ทำให้เกิดสงครามกัน เหล่าทหารและประชาชนที่ปกป้องเมืองนี้ ได้ถูกสลักชื่อและถูกทำให้เป็นอนุสรณ์

เก็บเอาไว้ยังที่ห้องนี้จึงกลายมาเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเยี่ยมชม กันเป็นจำนวนมากและที่แห่งนี้ เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเท็กซัส ในการก่อตั้งรัฐแห่งนี้นั้นเอง เราไปกันต่อที่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขา Guadalupe นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทะเลทราย

ที่โด่งดังทางตอนใต้ของสหรัฐ ใครหลายคนอาจจะเคยเห็นมาในหนัง ถึงวิวทะเลทรายและถนนที่ทอดยาว ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้นั้นเอง ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของรัฐไป 100 ไมล์ นับว่าเป็นสวนธรรมชาติขนาดใหญ่

ของสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ภูมิทัศน์ของ EI Capitan ตั้งสูงตระหง่านเช่นเดียวกับยอดเขา Guadalupe Peak ที่สูงที่สุดในเท็กซัส อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของนักปีนเขา ด้วยความสูงกว่า 80 ไมล์ ผ่านหุบเขาป่าไม้และน้ำพุเขียวชอุ่ม

เป็นวิวที่สวยงามตามธรรมชาตินั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ถ้ำสะพานธรรมชาติ ( Natural Bridge Cavems ) ถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างจากซานอันโตนิโอเพียงไม่กี่ก้าว ก็จะพบถ้ำแห่งนี้ที่มีหินย้อยมากถึง 10,000 ชนิด ถ้ำมีขนาดใหญ่ที่มีอุโมงค์

เชื่อมต่อกันยาวนั้นเอง โดยไฮไลท์ของที่นี้คือ สะพานหินปูนขนาดใหญ่ 60 ฟูต ที่ทอดยาวเข้าสู่ภ้ำนั้นเอง ภายในถ้ำมีไฟประจำจุดที่ทำให้เห็นภายใน และการทัวร์ในถ้ำ ที่มีไกด์คอยนำทางเรานั้นเอง เพื่อชมความสวยงามภายในถ้ำ

ได้อย่างปลอดภัยนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของเท็กซัสไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่เป็นไฮไลท์ของเท็กซัส และวัฒนธรรมคาวบอยที่หลายคน ได้เห็นผ่านหนังหรือสื่ออื่นๆมานั้นเอง

ทัวร์สเปน

ปัจจุบันเท็กซัสเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะด้วยทางตอนใต้นั้นมีทรัพยากรใต้ดิน จำพวกน้ำมัน เหล็ก และอีกมากมาย จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐที่ถือได้ว่า มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะด้วยเป็นประเทศขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนประชากรมากและเสียภาษี ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนั้นเอง

ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาประเทศ ในหลายๆด้านพร้อมๆกันด้วยนั้นเอง ด้วยทางตอนใต้นั้นเท็กซัสมีพรมแดนติดกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างแม็กซิโก จึงเหมือนเป็นด่านการค้าอีกแห่ง ทางตอนใต้ที่แพร่กระจาย

ไปสู่อเมริกาใต้นั้นเอง ในทวีปอเมริกานั้นสหรัฐได้วาง ระบบเศรษฐกิจครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงในทวีปอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นรัฐที่ รวมผสมผสานทางวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน จนทำให้ว่าดูไม่เหมือนรัฐอื่นๆในประเทศนี้นั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในเท็กซัสเป็นอย่างไร?

เท็กซัสนั้นนับว่าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐ ทำให้มีสภาพอากาศที่แตกต่างจาก เขตอื่นๆของประเทศที่มีอากาศร้อน และอบอุ่นตลอดทั้งปี ทำให้ที่แห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่เป็นทะเลทราย รวมถึงความแห้งแล้งในที่ราบ อันกว้างแห่งนี้นั้นเอง นอกจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสัตว์ป่าของรัฐแห่งนี้ ยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีนั้นก็คือ วัฒนธรรม Wild West ที่เป็นยุคที่ทุกคนแต่งตัวเหมือนคาวบอย อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของรัฐแห่งนี้ที่มีความผูกพันธ์กับ การทำปศุสัตว์แบบดั่งเดิม ที่ให้ฝูงสัตว์ได้เคลื่อนย้าย ไปตามแหล่งอาหารในทุ่งหญ้านั้นเอง

จึงได้เกิดเป็นวัฒนธรรมคาวบอยขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมสเปน ผสมเข้ากับผู้คนที่นี้ ด้วยสถานปัตยกรรมรวมถึงชาติพันธ์ ของคนในรัฐแห่งนี้ล้วนเป็นลูกหลาน ชาวสเปนที่เคยมาตั้งรกรากที่แห่งนี้ นับว่าเป็นความหลากหลาย ที่รวมกันให้เท็กซัสนั้นเป็นรัฐที่มีความสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานั้นเอง

จึงทำให้มองว่า เท็กซัส เป็นเมืองที่มีความใหญ่และความหนาแน่นของประชากร ผู้คนจากที่ต่างๆได้ย้ายเข้าไปตั้งรกราก ยังรัฐแห่งนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆ จากจุดเริ่มต้นของเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรหลักพันจนในปัจจุบันนั้น ทะลุหลักล้านแล้วนั้นเอง ทำให้เกิดการขยายเมืองและนำไปสู่ การพัฒนาที่ทำให้ประเทศแห่งนี้ มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ที่ผูกมัดกับโลกใบนี้นั้นเอง

อเมริกาเหนือน่าเที่ยว

มอลโดวา pantip

นวัตกรรม มาใหม่

ทะเลอาหรับ

สถานที่เที่ยวอเมริกา

รีวิวทริป ยุโรป