สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ประเทศน่าเที่ยว ยูเทรกต์ เมืองเก่าแก่ ของเนเธอร์แลนด์

สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ที่เที่ยวต่างประเทศ เมืองยูเทรกต์ ประเทศที่ไม่ต้องกักตัว ประวัติ เป็นอย่างไร ?

สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ยูเทรกต์หรือ อือเตร็ดต์ เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 4 และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดยูเทรกต์ เมืองนี้มีประชากรทั้งหมด 357,179 คน ด้วยความเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ ทำให้มีอาคารในสมัยยุคกลาง เกิดขึ้นมากมายในเมืองแห่งนี้ ที่เที่ยวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนา ของเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึงแม้จะเคยสูญเสียสถานะเจ้าชายมุขนายก ซึ่งเป็นศักดิ์ที่มีความหมายถึง เจ้าชายแห่งคริสต์จักร ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งที่เมืองยูเทรกต์ ที่เที่ยวต่างประเทศ เป็นเมืองที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ประเทศน่าเที่ยว ความเชื่ออเมริกาเหนือ

ก่อนที่จะมาถึงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม กำลังเติบโตนั้นเอง จึงทำให้ผู้คนจำนวนมาก ได้ย้ายกันเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งใหม่นี้เอง และด้วยเป็นเมืองที่เก่าแก่ จึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย แห่งแรก ที่เที่ยวต่างประเทศ และใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ประเทศน่าเที่ยว ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้ได้ถูกค้นพบโดย ชาวโรมันเมื่อ จักรพรรดิเกลาดิอุส จุดน่าเที่ยวอเมริกา

นำทัพเข้ามายังพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์ พระองค์ได้ตัดสินใจที่จะไม่ยกทัพ ขึ้นเหนือไปต่อจึงทำให้เริ่มวางเขตแดน แนวแม่น้ำไรน์และสร้างป้อมปราการแบบหลวมๆ เมื่อปีค.ศ. 50 มีกองกำลังประจำการอยู่ 500 นาย และด้วยเวลาผ่่านไปนั้น ป้อมปราการแห่งนี้ผู้คนเริ่ม เข้าไปอยู่อาศัยหลังป้อมกำแพงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือ พ่อค้า จุดเด่นของอเมริกา

ทหารและครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่อาศัยกัน ในช่วงค.ศ. 200 และได้มีการเสริมความแข็งแกร่งของกำแพง ด้วยชั้นหินภูเขาไฟ ด้วยเวลาที่ผ่านไปอาณาจักรโรมันตะวันตก ประเทศที่ไม่ต้องกักตัว ได้เสื่อมอำนาจลงและการรุกราน ของชาวเยอรมันทำให้ดินแดนยูเทรกต์ ประเทศน่าเที่ยว ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาว แฟรงก์ ที่เรืองอำนาจภายหลังอาณาจักรโรมันตะวันตก

ล่มสลายไปแล้วนั้นเอง จึงเป็นยุคที่เข้าสู่ยุคกลาง ของเหล่าชนชาติ ต่างๆในยุโรปเริ่มรวมตัวกัน ปัจจุบันป้องปราการที่ว่านั้น ประเทศที่ไม่ต้องกักตัว ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบันบริเวณดอมสแควร์ ที่ซากป้อมแห่งนี้ได้ผ่านกาลเวลา มาอย่างยาวนานนั้นเอง จนกระทั่งเมืองแห่งนี้กลับมา ได้รับความนิยมอีกครั้งในปีค.ศ.695 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1 ตึกเอ็มไพร์สเตต

แต่งตั้งนักบุญ วิลลิบรอร์ด ประเทศที่ไม่ต้องกักตัว ขึ้นเป็นบทหลวงแห่งดินแดนฟรีเชีย ทำให้ได้มีการสถาปนามุขมณฑลยูเทรกต์ ขึ้นมาในค.ศ. 723 ชาร์ล มาร์แตล ผู้ปกครองอาณาจักรแฟรงค์ ได้ยกป้อมปราการและดินแดนให้มุขมณฑล ยูเทรกต์จึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ทำให้เมืองแห่งนี้มีบทบาทน้อยลง และเมืองอื่นๆที่กำลังเติบโต จากช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ จนมาถึงปัจจุบันนั้นเองที่เมืองแห่งนี้ ยังคงเป็นอมตะเหมาะแก่การ มาเที่ยวชมนั้นเอง ทวีปอเมริกาเหนือ

สถานที่ที่ไม่ควรพลาด

สถานที่ที่ไม่ควรพลาด สถานการณ์ ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง เดินทางต่างประเทศ เมืองยูเทรกต์ มีความสำคัญอย่างไรกับเนเธอร์แลนด์ ?

เดินทางต่างประเทศ ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ ติดกับแม่น้ำไรน์และเคยเป็นศูนย์กลาง ทางการปกครองของเนเธอร์แลนด์ ในช่วงแรกๆของการก่อตั้ง อาณาจักรเลยทีเดียว เพราะด้วยเป็นเมืองขนาดใหญ่ เดินทางต่างประเทศ และมีผู้คนจำนวนมากอาศัย ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง มาตั้งแต่ยุคโรมันจนกระทั่งมาถึงยุคกลาง ที่มีการผลัดเปลี่ยนอำนาจการปกครอง เมืองแห่งนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศุนย์กลางยุโรป ในเรื่องศาสนาและการเมือง เพราะด้วยเป็นเมืองมุขมณฑล ให้แก่ศาสนาในช่วงแรก ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง

ทำให้ผู้มีศรัทธาจำนวนมากในช่วงเวลานั้น ต่างต้องรู้จักเมืองแห่งนี้อย่างแน่นอน และการมาถึงของยุคทองเนเธอร์แลนด์ ที่ค้นพบดินแดนต่างๆ และสามารถขนทองคำจากที่ต่างๆ กลับมายังประเทศของตนเอง ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง รวมถึงเป็นชาติแรกๆเลยทีเดียว ที่มีระบบธนาคารและการลงทุนเหมือนกับในปัจจุบันนั้นเอง ทัวร์สเปน

ด้วยที่ตั้งของประเทศนี้เอง ประสบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนอยู่เป็นประจำ เพราะด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นพื้นที่ต่ำ จึงทำให้ถูกน้ำทะเลท่วมอยู่บ่อยๆ รวมถึงเมืองแห่งนี้ด้วยนั้นเอง ที่เจริญเติบโตไปพร้อมกับเมือง อัมสเตอร์ดัม แห่งใหม่ที่ประโยชน์จากการค้าเป็นอย่างมาก เพราะด้วยที่ตั้งของเมืองอัมสเตอร์ดัม

ติดกับแม่น้ำและหันหน้าออกไปทางทะเล จึงทำให้ช่วงหลังเมืองยูเทรกต์ จึงได้รับความนิยมลดน้อยลง ไปตามยุคสมัยของระบบเศรษฐกิจนั้นเอง แต่ถึงยังไงเมืองแห่งนี้ก็ยังคง เป็นต้นกำเนิดและรากเง้าของคนเนเธอร์แลนด์ ที่อนุรักษ์เอาไว้นับพันปีเลยทีเดียว เดินทางต่างประเทศ และยังเป็นอีกแห่งการท่องเที่ยว แห่งใหม่ในยุโรปอีกด้วยที่จะพาให้เรา ได้ชมความสวยงามของเมืองแห่งนี้ ที่มีอายุผ่านมาหลายศตวรรษแล้วนั้นเอง

เที่ยวประเทศไหนดี เมืองเก่าแก่อย่างยูเทรกต์ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ในอดีตอันรุ่งโรจน์ของเมืองแห่งนี้ ที่มอบให้กับศรัทธาอันแรงกล้าในความเชื่อ ทางศาสนาที่มีการสร้างสิ่งปติมากรรม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ทำให้เมืองแห่งนี้ ดูมีความเป็นยุคกลางอย่างมาก และมีความคลาสสิคแห่งหนึ่ง ในยุโรปเลยทีเดียว ความสวยงามของเมืองแห่งนี้ ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก เที่ยวประเทศไหนดี จากองค์การยูเนสโกเลยทีเดียว เพราะเมืองแห่งนี้เหมือนกาลเวลา จะทำอะไรไม่ได้นั้นเอง ใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แล้วละก็ จะต้องรักเมืองนี้อย่างแน่นอน และอาจต้องใช้เวลาหลายวัน

ในการเดินทางในเมืองแห่งนี้นั้นเอง เที่ยวประเทศไหนดี สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ พิพิธภัณฑ์ Catharijneconvent ในอดีตนั้นเป็นบ้านพักของนักบวช St John Catharijneconvent ที่แห่งนี้มีประวัติอันยาวนาน มาพร้อมๆกับเมืองนี้ที่อยู่ในช่วงยุค รุ่งเรืองทางศาสนาคริสต์ในเนเธอร์แลนด์ เที่ยวประเทศไหนดี เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเมื่อค.ศ. 1978

ที่แห่งนี้เก็บรวบรวมวัตถุ จากช่วงศตวรรษที่ 17 และศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมหนังสือโบราณ ทีเป็นต้นฉบับของนักเขียนในอดีต อีกทั้งยังมีการจัดแสดงประวัติ St Martin นักบุญชื่อดังแห่งยุค ภายในด้านในงานปติมากรรม การแกะสลักทำด้วยงานฝีมือ ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าอย่างมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเหมือน

กับเป็นหอศิลป์เก็บรวบรวม เรื่องราวประวัติของเมืองแห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยว และหลักฐานความเป็นมาของเนเธอร์แลนด์นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน ตั้งอยุ่ใจกลางจตุรัสมหาวิหาร Domplein ซึ่งจะทำให้ได้พบกับมหาวิหารที่นี้นั้นเอง มหาวิหารเซนต์มาร์ตินนั้นเป็นสถานที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

เพราะด้วยมีความเก่าแก่อย่างมาก ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 711 บนที่ตั้งของโบสถ์โรมาเนสก์ ที่ได้บูรณะใหม่กลายเป็นโบสถ์แห่งนี้ และต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 15 ได้มีการขยายโครงสร้างให้มีความใหญ่กว่าดิม เพราะจากความเสียหายที่ได้รับ จากพายุในปีค.ศ. 1131 ที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรโครงสร้าง จนมาได้รับการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ. 1826 นั้นเอง ภายในเป็นสุสานเก่าแก่ และห้องใต้ดินที่เก็บอวัยวะของจักรพรรดิ Conrad II และ Henry IV ความสวยงามของด้านใน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นการสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักบุญมาร์ติน

ผู้อุปถัมภ์และเมตตาเป็นที่เคารพของคนที่นี้เป็นอย่างมาก ที่แห่งนี้ห้ามพลาดที่จะแวะเข้ามาชมเลยทีเดียว เรากันต่อที่ ปราสาทเดอฮาร์ ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์ที่ PJH Cuypers Kasteel De Haar ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ เหมือนพาให้เราอยู่ในเทพนิยาย ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1822 ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Haarzuilens

เป็นปราสาทที่มีความสวยงาม ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 250 เอเคอร์ ที่มีสวนและน้ำพุอยู่ใกล้กับตัวปราสาท ให้เราได้เดินชมความสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งก่อสร้างจากยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ ของเนเธอร์แลนด์นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ บ้าน Kaiser ซึ่งเป็นบ้านพักในช่วงบั้นปลายชีวิต ของจักรพรรดิ Kaiser Wilhelm II ที่หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกเนรเทศออกจากเยอรมัน มายังที่แห่งนี้ จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปีค.ศ. 1941 พระศพถูกฝั่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับบ้านแห่งนี้ สถานที่โบราณของโลก บ้านถูกออกแบบด้วยสไตล์คลาสสิค

ในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้คนได้เข้าชมประวัติบ้านหลังนี้ สถานที่โบราณของโลก สิ่งของต่างๆยังคงถูกเก็บเอาไว้ เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เหมือนเดิมและทรัพย์สินของพระองค์ ได้ถูกจัดแสดงโชว์ภายในบ้านหลังนี้ รวมถึงภาพถ่ายหายากที่เผยให้เห็น ช่วงสุดท้ายของชีวิตพระองค์นั้นเอง นับว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว สถานทีท่องเที่ยวในยูเทรกต์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่า อีกแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์นั้นเอง

สถานที่ที่ไม่ควรพลาด

สถานที่โบราณของโลก เที่ยวเมืองโบราณ อย่างที่นี้ ปัจจุบันยูเทรกต์เป็นอย่างไร?

สถานที่โบราณของโลก ถึงแม้ความสำคัญของเมืองนี้ จะถูกลดน้อยลงไปจากช่วงยุคตื่น ของการสำรวจโลกของยุโรป เพราะเมืองต่างๆริมชายฝั่ง มีความสำคัญมากกว่าในแง่ของเศรษฐกิจ ทำให้เมืองแห่งนี้จึงกลายเป็น บทบาททางศาสนาแทน เที่ยวเนเธอร์แลนด์ และปัจจุบันยังคงเป็นศูนย์รวม

ศรัทธาของชาวเนเธอร์แลนด์ ที่มีให้ต่อศาสนาคริสต์นิกายคอทอลิก มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว ด้วยความที่เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์ ของยุโรปนั้นเอง และยังกลายเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ที่พาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้มาสัมผัสกับความสวยงามของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ สรุปการท่อง เที่ยวเนเธอร์แลนด์ ในเมืองยูเทรกต์เป็นอย่างไร?

ด้วยความคลาสสิคของเมืองแห่งนี้ ที่มีประวัติศาสตร์มากกว่าพันปี เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในยุโรป และเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ในยุคกลางที่หลายๆอาณาจักร เริ่มก่อตั้งตัวในช่วงเวลานั้น ความโดดเด่นของเมืองแห่งนี้ เที่ยวเนเธอร์แลนด์ ได้ทำให้การเดินทางในเมืองแห่งนี้ ต้องใช้เวลาหลายวันได้การ

เก็บบรรยากาศและสถานที่ต่างๆให้ครบได้เลยทีเดียว เพราะความสวยงามของเมืองนี้นั้นเอง จึงทำให้ มองว่า ยูเทรกต์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง ของเนเธอร์แลนด์และยุโรป ในแง่ของศิลปะและศาสนา ทำให้มีผู้คนจำนวนมากต่างเดินทาง มาสัมผัสกับความคลาสสิค ของเมืองแห่งนี้ที่ถือว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่ง ที่เป็นไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยว ในประเทศแห่งนี้เลยก็ว่าได้

ทัวร์สเปน

เทศกาล ต่างประเทศ

นวัตกรรม ไฮเทค

ที่เที่ยวที่แคนาดา

ที่เที่ยวที่อเมริกา

รีวิว เนเธอร์แลนด์